Konkursa noteikumi

 

 

 FOTO KONKURSS “PĀRMAIŅAS” 

1.    KONKURSA ORGANIZATORI
a) SIA Latio
b) Rīgas Fotogrāfijas muzejs
2.    KONKURSA NORISE
a) 23.10.2020. – konkursa izsludināšana, konkursa fotogrāfiju iesūtīšana.
b) Konkursa fotogrāfiju iesūtīšana, finālistu publicēšana un balsošana notiek vietnē www.foto.latio.lv.
c) 4.11.2020. (līdz 23:59) – konkursa fotogrāfiju iesūtīšanas termiņa beigas.
d) 5.11.2020.-8.11.2020. – žūrija izvēlas 20 fotogrāfijas, kuras izvirzīt uz publisko balsošanu.
e) 11.11.2020. – 20 finālistu izziņošana, publiskās balsošanas sākums.
f) 15.11.2020. 23:59 – balsošanas beigas.
g) 16.11.2020. – 13 uzvarētāju paziņošana.
3.    KONKURSA BALVA
a) 13 labāko fotogrāfiju, kuras tiks iebalsotas kalendārā, autori iegūs katrs 150 EUR (pēc nodokļu nomaksas) honorāru.
4.    DALĪBNIEKI
a) Konkursā drīkst piedalīties gan profesionāli, fotogrāfi, gan amatieri.
b) Konkursa dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma.
c) Katrs konkursa dalībnieks var piedalīties konkursā ar vienu līdz divām fotogrāfijām, kuru autors ir viņš pats.
d) Piedaloties konkursā, fotogrāfijas iesniedzējs apliecina, ka viņš ir iesniegtās fotogrāfijas autors.
e) Piedaloties konkursā, fotogrāfijas autors piekrīt fotogrāfijas publicēšanai SIA Latio 2021. Gada kalendārā PĀRMAIŅAS. 
5.    FOTOGRĀFIJA
a) Fotogrāfijai asociatīvi jāatbilst kalendāra radošajam koncepta aprakstam.
b) Fotogrāfijai jābūt melnbaltai.c) Fotogrāfija jāiesniedz digitālā formātā.
d) Iesniegtajai fotogrāfijai jāatbilst sekojošiem tehniskajiem parametriem:
1. kārtā:            
izmērs: līdz 10mb            
formāts: JPEG
2. kārtā:                        
izmērs: bez ierobežojuma                       
formāts: TIF vai PSD 
e) Fotogrāfija drīkst būt apstrādāta.
f) Fotogrāfija drīkst būt iepriekš publicēta.
g) Iesniegtajām fotogrāfijām jānorāda nosaukums un īss apraksts (1-3 teikumi).
h) Konkurss paredzēts visām vecuma grupām, neatkarīgi no profesionālās sagatavotības.
i) Fotogrāfijas nedrīkst pārkāpt citas fiziskas vai juridiskas personas autortiesības.
j) Konkursā nedrīkst iesniegt fotogrāfijas, kurās atveidots cieņu un godu aizskarošs motīvs vai tāds, kas veicina naidu pret kādu personu, personu grupu vai diskriminē to.
6.   FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANA
a) Fotogrāfijas tiek iesniegtas, aizpildot anketu interneta vietnē www.foto.latio.lv, un augšupielādējot konkursam iesniedzamo fotogrāfiju.
b) Ja fotogrāfija tiks izvēlēta kā viena no kalendāra fotogrāfijām, tad tās autoram 2. kārtā obligāti jāiesniedz fotogrāfija TIF vai PSD formātā augstā kvalitātē. Neatbilstošas kvalitātes gadījumā konkursa organizatori patur tiesības to aizstāt ar tuvāko lielāko balsu skaitu ieguvušo fotogrāfiju.
7.    FOTOGRĀFIJU VĒRTĒŠANA
a) 1. kārtā konkursa žūrija izvēlēsies 20 konkursa radošajam konceptam atbilstošākos darbus, kurus izvirzīt publiskai balsošanai.
b) 20 labākie darbi tiks publicēti interneta vietnē www.foto.latio.lv, kur par to būs iespējams nobalsot vienu reizi dienā no vienas IP adreses.
c) 13 fotogrāfijas, kas publiskā balsošanā iegūs vislielāko balsu skaitu, tiks iekļautas Latio 2021. gada melnbaltās fotogrāfijas kalendārā.
d) Žūrija neatkarīgi no publiskā balsojuma rezultātiem patur tiesības izvēlēties, kuru no 13 fotogrāfijām izvietot uz kalendāra vāka.
8.    KONKURSA ŽŪRIJA
a) SIA Latio valdes priekšsēdētājs Edgars Šīns.
b) Fotogrāfs Jānis Deinats.
c) Fotogrāfs Reinis Hofmanis.
d) Latvijas Fotogrāfijas muzeja vadītāja Maira Dudareva.
e) SIA Latio Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte.