Konkursa noteikumi

 

 

FOTO KONKURSS “PIESKARTIES”

1. KONKURSA ORGANIZATORI

a. SIA Latio

b. Laikmetīgās fotogrāfijas skola (ISSP)

KONKURSA NORISE

 2. 23.10.2021. – konkursa izsludināšana, konkursa fotogrāfiju iesūtīšana.

a. Konkursa fotogrāfiju iesūtīšana notiek vietnē foto.latio.lv.

b. 7.11.2021. (līdz 23:59) – konkursa fotogrāfiju iesūtīšanas termiņa beigas.

c. 8.11.2021.-11.11.2021. – žūrija izvēlas 13 fotogrāfijas, kuras iekļaut 2022. gada kalendārā.

d. Konkursa organizatori patur tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt konkursa norises termiņu un nosacījumus.

3. KONKURSA BALVA

a. 13 labāko fotogrāfiju, kuras tiks iebalsotas kalendārā, autori iegūs katrs 200 EUR (pēc nodokļu nomaksas) honorāru.

4. DALĪBNIEKI

a. Konkursā drīkst piedalīties gan profesionāli fotogrāfi, gan amatieri.

b. Konkursa dalībniekiem nav vecuma ierobežojuma.

c. Katrs konkursa dalībnieks var piedalīties konkursā ar vienu līdz piecām fotogrāfijām, kuru autors ir viņš pats.

d. Piedaloties konkursā, fotogrāfijas iesniedzējs apliecina, ka viņš ir iesniegtās fotogrāfijas autors.

e. Piedaloties konkursā, fotogrāfijas autors piekrīt fotogrāfijas publicēšanai SIA Latio gada kalendārā PIESKĀRIENI, kā arī ar šī kalendāra projektu saistītajās publicitātes aktivitātēs, tai skaitā fotogrāfiju izvietošanai SIA Latio sociālo tīklu kontos.

5. FOTOGRĀFIJA

a. Fotogrāfijai asociatīvi jāatbilst kalendāra radošajam koncepta aprakstam.

b. Fotogrāfijai jābūt melnbaltai.

c. Fotogrāfija jāiesniedz digitālā formātā.

d. Iesniegtajai fotogrāfijai jāatbilst sekojošiem tehniskajiem parametriem:

1.kārtā:

izmērs: līdz 10mb
formāts: JPEG

2.kārtā:

izmērs: bez ierobežojuma
formāts: TIF vai PSD

e. Attēla izmērs – garākā mala vismaz 5000 pikseļu (bez interpolācijas)

f. Fotogrāfija drīkst būt apstrādāta.

g. Fotogrāfija drīkst būt iepriekš publicēta.

h. Iesniegtajām fotogrāfijām jānorāda nosaukums. Pēc izvēles drīkst pievienot arī īsu apraksts (1-3 teikumi).

i. Konkurss paredzēts visām vecuma grupām, neatkarīgi no profesionālās sagatavotības.

j. Fotogrāfijas nedrīkst pārkāpt citas fiziskas vai juridiskas personas autortiesības.

k. Konkursā nedrīkst iesniegt fotogrāfijas, kurās atveidots cieņu un godu aizskarošs motīvs vai tāds, kas veicina naidu pret kādu personu, personu grupu vai diskriminē to.

6. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANA

a. Fotogrāfijas tiek iesniegtas, aizpildot anketu interneta vietnē foto.latio.lv, un augšupielādējot konkursam iesniedzamo fotogrāfiju.

b. Ja fotogrāfija tiks izvēlēta kā viena no kalendāra fotogrāfijām, tad tās autoram 2. kārtā obligāti jāiesniedz fotogrāfija TIF vai PSD formātā augstā kvalitātē. Neatbilstošas kvalitātes gadījumā konkursa organizatori patur tiesības to aizstāt ar tuvāko lielāko balsu skaitu ieguvušo fotogrāfiju.

7. FOTOGRĀFIJU VĒRTĒŠANA

a. Pēc fotogrāfiju iesūtīšanas, konkursa žūrija izvēlēsies 13 fotogrāfijas, kas tiks iekļautas Latio gada melnbaltās fotogrāfijas kalendārā.

8. KONKURSA ŽŪRIJA

a. SIA Latio valdes priekšsēdētājs Edgars Šīns.

b. Jūlija Berkoviča (ISSP skolas vadītāja)

c. Iveta Gabaliņa (ISSP Galerojas programmas vadītāja)

d. SIA Latio Mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte.